Naljepnicama staju u kraj zloupotrebama službenih vozila

FOTO: blic.rs

Obilježavanje službenih vozila u institucijama BiH biće jedna od tema o kojoj će raspravljati članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta BiH na sjednici koja je zakazana za 15. januar, a sve s ciljem sprečavanja zloupotreba.Vozni park institucija BiH, prema nekim nepotpunim podacima, broji oko 3.500 vozila, a način njihove upotrebe definisan je pravilnikom iz 2015. godine koji je do danas, u zavisnosti od iskazanih potreba institucija, mijenjan u nekoliko navrata.

 

Brojni rukovodioci u institucijama pa i pojedini drugi službenici imaju pravo da tokom 24 časa koriste službeno vozilo što, prema analizama te izjavama onih koji prate to stanje, otvara veliki prostor za zloupotrebe, što su utvrđivali i revizori otkrivajući da pojedinci čak i na godišnje odmore idu službenim vozilima.

Poslanik SDP-a u Parlamentu BiH Saša Magazinović uputio je u novembru inicijativu u parlamentarnu proceduru u kojoj traži da Savjet ministara BiH donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH, odnosno da bude propisano označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi način kako bi učesnicima u saobraćaju i građanima bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, s ciljem sprečavanja zloupotreba korišćenja.

– Česti su slučajevi da zaposleni koriste ova vozila u privatne svrhe, u vrijeme godišnjih odmora, za porodične potrebe i slično, a nerijetko se dešava i da se davanjem prava na korišćenje službenog vozila “kupuje naklonost” u okviru pojedinih institucija. Stoga je potrebno dopuniti pravilnik na način da službena vozila institucija BiH budu vidno i jasno označena. Ova mjera ne zahtijeva znatna budžetska sredstva, a imala bi trenutni efekat – napisao je Magazinović u obrazloženju inicijative.

 

Osim sprečavanja zloupotreba, ovakvom odlukom Savjeta ministara BiH bi, kako smatra, bila zaštićena budžetska sredstva, ali i poslata poruka i svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak. Potrebno je, kako je dodao, razmisliti i o načinu na koji bi eventualne zloupotrebe mogle da budu i prijavljene.

Branislav Borenović, član nadležne komisije, za “Glas Srpske” kaže da u potpunosti podržava inicijativu i da želi da vjeruje da će i ostale kolege imati takav stav.

– Sve takve inicijative imaju smisla. Mislim da je u toj oblasti situacija prevršila svaki mjeru. U zemlji koja ima toliko vlada, funkcionera više se ne zna ko na koji način koristi ta vozila. Zloupotreba ima dosta. Potrebno je to obilježiti – rekao je Borenović.

Za upotrebu službenih vozila je, prema posljednjim podacima iz izvještaja o izvršenju budžeta za 2018. godinu koji je lani objavila Kancelarija za reviziju institucija BiH, tada potrošeno 15,19 miliona maraka.

Nepravilnosti

Na osnovu revizija za 2018. godinu u institucijama BiH, utvrđeno je da su neke institucije raspolagale većim brojem službenih vozila u odnosu na broj koji im je odobren. Ukazano je i na nepravilnosti kod korišćenja, a koje se ponavljaju više godina. U putnim nalozima se, kako je navedeno, ne upisuju putne relacije, značajne su kilometraže dnevne “loko” vožnje koja prelazi 100 kilometara, nepoštovanje internih procedura kod popravki i servisiranja vozila te druge.

 

Izvor:  https://www.infobijeljina.com/